İlayda Bilişim
Tüm Kategoriler
Hızlı Linkler


Kocintok Lab.Malz.A.Ş

Sülfürik Asit Nedir, H2SO4 Sülfürik Asit Ne İşe Yarar ?

Sülfürik Asit Nedir, H2SO4 Sülfürik Asit Ne İşe Yarar ?

Sülfürik asit (H2SO4), higroskopik ve oksitleyici özelliklere sahip güçlü bir asittir. Sülfürik Asit, H2SO4 kimyasal formülüne sahip bir mineral asittir.

Sülfürik asit molekül formülü H2SO4 ya da H2O4S şeklinde yazılır. 

Sülfürik asit aynı zamanda matlaştırıcı asit veya vitriol olarak da bilinir. Güçlü asidik bir yapıya sahiptir ve aşındırıcıdır. Daha yüksek konsantrasyonlarda, oksitleyici ve dehidre edici bir madde olarak işlev görür. Şurup kıvamında, kokusuz ve renksiz bir sıvıdır. Suda çözünür ve suda çözündüğünde ısı verir. Gübre üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Kimyasal sentez ve atık su arıtma proseslerinde de kullanılır.

Susuz sülfürik asit, yaklaşık 100 dielektrik sabitine sahiptir ve çok polar bir sıvıdır. Çok çeşitli endüstrilerde büyük ölçekli kullanımları ile belki de en önemli ağır endüstriyel kimyasaldır. 

Sülfürik asit çok güçlü bir asittir; sulu çözeltilerde tamamen iyonlaşarak hidronyum iyonları (H3Ö +) ve hidrojen sülfat iyonları (HSÖ4−) oluşturur. Hidrojen sülfat iyonları ayrıca sülfat iyonları (SO42-) vermek üzere çok seyreltik çözeltilerde iyonlaşır.


SÜLFÜRİK ASİT NASIL ÜRETİLİR?

Sülfürik asit üretimi için başlangıç ​​malzemesi temiz, kuru kükürt dioksit (SO2) gazıdır. Bu, erimiş kükürdün yakılmasıyla, metalürjik çıkış gazlarından veya kullanılmış sülfürik asidin ayrıştırılmasıyla elde edilebilir.

Temas işleminde SO2, bir vanadyum katalizörünün mevcudiyetinde yüksek sıcaklıkta (yaklaşık 450°C) kükürt trioksite (SO3) oksitlenir. SO3 daha sonra konsantre sülfürik asit içinde çözünerek dumanlı sülfürik asit (oleum) oluşturur. Bu daha sonra konsantre sülfürik asit üretmek için su ile güvenli bir şekilde reaksiyona sokulabilir.Sülfürik Asit (H2SO4 )Teknik Özellikleri


Sülfürik Asit Formülü Nedir ?

 • Sülfürik asit molekül formülü  H2SO4 ya da H2O4S şeklinde yazılır.

Sülfürik Asidin Ağırlığı Nedir ?

 • H2SO4 molekül ağırlığı 98.08 g/mol'dür.

Sülfürik Asit Yoğunluğu Nedir ?

 •  Sülfürik asidin yoğunluğu 1.84 g/cm3 'dür.

 Sülfürik Asit Kaynama Noktası Nedir?

 •  Sülfürik asidin kaynama noktası 337 °C'dir.

 Sülfürik Asit Erime Noktası Nedir ?

 • Sülfürik asidin erime noktası 10,31 °C'dir.

 Sülfürik Asit Buharlaşma Isısı Nedir ?

 •  Sülfürik asidin buharlaşma ısısı 56 kJ/mol' dür.


Sülfürik Asit (H2SO4 )Kullanım Alanları

 • Gübre yapımında kullanılır
 • Çelik ve demir üretiminde kullanılır
 • Kimyasal imalat sanayinde kullanılır
 • Petrol rafinerisinde kullanılır
 • Fosforik asit üretmek için kullanılır
 • Çelik ve demirden pası çıkarmak için endüstrilerde temizlik maddesi olarak kullanılır
 • Sikloheksanon oksimini naylon yapmak için kullanılan kaprolaktama dönüştürmek için katalizör olarak kullanılır.
 • Kurşun asit akülerde elektrolit olarak kullanılır.
 • Amonyum sülfat yapımında kullanılır.
 • Depolama pillerinde kullanılır.

 • Endüstride pek çok alanda kullanılan bu asidin özellikle gübre üretiminde, amonyum sülfat üretiminde, boya sanayisinde, patlayıcı yapımında ve petro kimya sanayisinde kullanıldığını görebilmek mümkündür.

Sülfürik Asit İnsan Sağlığa Zararlı Mı?

Bu kimyasala Maruz kalındığında ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Ciltte aşınmaya sebep olur. Gözle teması çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Yüzey su ile yıkanırsa su asit ile reaksiyon vererek ısı açığa çıkmasına ve yanıklar oluşmasına sebep olur. Gerekli güvenlik önlemlerini laboratuvar ortamlarında almanız gerekmektedir.

      Sülfürik asit ne için kullanılır ?

Sülfürik asidin birincil uygulaması gübre işlemede, örneğin kireç süperfosfat ve amonyum sülfattır. Kimyasal işlemede, örneğin hidroklorik asit, nitrik asit, sülfat tuzları, sentetik deterjanlar, boyalar ve pigmentler, patlayıcılar ve ilaçların üretiminde yaygın olarak kullanılır.

Sülfürik asidi suyla nötralize edebilir misiniz?

Sülfürik asit su ile nötralize edilemez, ancak su ile seyreltilebilir. Reaksiyon ekzotermik olduğu için sürekli karıştırarak dikkatlice suya asit damlaları ekleyin. Sülfürik asidi nötralize etmek için NaOH gibi güçlü bazlar kullanılabilir.

Sülfürik asit iyonik mi yoksa moleküler mü?

Su, H2O ile H3O + ve -OH arasında bir uzlaşma oluşturur. Bu iyonik bir şey yapmaz. Sülfürik asit, tüm bağlar kovalent olduğu için kovalensli bir bileşiktir. Ancak çözelti içinde iyonlaşarak hidronyum ve sülfat iyonları verir.

Sülfürik Asit SDS(MSDS)/ Güvenlik Bilgi FormuMerck marka kimyasal maddeler konusunda ürün satın almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sülfürik asit fiyatları konusunda alt kısımdaki ürün stok ve fiyat bilgisi için bilgilendirme@kocintok.com.tr adresimize mail atabilirsiniz.

Merck 100731.2500 Sulfuric Acid 95-97% GR ISO

Merck 100731.2511 Sulfuric Acid 95-97% GR ISO

Merck 100713.2500 Sulfuric Acid 95-98% extra pure

Merck 480531.1000 Sulfuric Acid %62 For The Analysıs Determination

Merck 100729.2500 Sulfuric Acid 90-91% for gerber

Merck 100732.2500 Sulfuric Acid 95-97% for analysis

Merck 100748.2500 Sulfuric Acid 98% for the determination of nitrojen

Merck 109074.1000 Sulfuric Acid solution 0,05 mol/L (0.1 N)

  Ürünler

  WTW KCl-250 pH Elektrot Ucu Koruma Sıvısı

  1.197,90TL Kdv Hariç: 998,25TL

  Diğer Makaleler

  ilgili ürünler

  Merck 100731.2500 Sulfuric Acid 95-97% GR ISO

  503,49TL Kdv Hariç: 419,58TL

  Merck 100731.2511 Sulfuric Acid 95-97% GR ISO

  374,34TL Kdv Hariç: 311,95TL
  Google Ping